Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

1 miljard kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 1 miljard kronor tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster som en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Förslaget kan bidra till kortare arbetslöshetstider och till att avlasta Arbetsförmedlingen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Antalet varsel har under våren legat på historiskt höga nivåer och arbetslösheten har stigit kraftigt. Det innebär fler nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen samtidigt som antalet inskrivna med längre arbetslöshetstider väntas öka, vilket också innebär fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.

Åtgärder behöver nu vidtas för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Aktivt stöd till arbetslösa behöver ges i ökad omfattning och stödet behöver bli mer effektivt så att andelen övergångar till arbete och utbildning kan öka.

Regeringen föreslår att medel tillförs för att successivt öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster. En ökad omfattning av upphandlade matchningstjänster kan bidra till kortare arbetslöshetstider och till att avlasta Arbetsförmedlingen. Det kan också bidra till att successivt öka leverantörers kapacitet att erbjuda matchningstjänster för arbetssökande inför ett kommande reformerat system.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen syftar att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och ska träda i kraft i slutet av 2022. Förslaget innebär att anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser tillförs 1 miljard kronor 2021. Därefter beräknas 1,5 miljarder kronor tillföras 2022 och 2 miljarder kronor 2023. År 2023 beräknas även 500 miljoner kronor tillföras anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2021 efter beslut om regleringsbrev för 2021 avseende Arbetsförmedlingen.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00