Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

10 miljoner till arbetet mot rasism

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en förstärkning av arbetet mot rasism med 10 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under 2020 har människor i världen protesterat mot rasism som tar sig olika uttryck. Även i Sverige utsätts människor för rasism, intolerans och hatbrott eller diskriminering på grund av till exempel sin etnicitet eller religion.

Arbetet mot rasism, intolerans och diskriminering kräver ett långsiktigt och strukturerat arbete. Bland annat behöver upplevelser av att behandlas annorlunda i kontakt med myndigheter tas på allvar. Det är centralt att myndigheter och annan offentlig verksamhet alltid bemöter enskilda på ett likvärdigt och ett rättssäkert sätt och här krävs ständigt kompetenshöjande insatser.  

Regeringens arbete mot rasism sker sedan 2016 inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Regeringen föreslår att arbetet förstärks med 10 miljoner kronor år 2021 och beräknar samma summa för åren 2022 och 2023.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?