Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Föreningslivet ska ha platser att mötas

Publicerad

Regeringen stärker föreningslivet genom att föreslå ökade anslag till allmänna samlingslokaler. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Samlingslokaler för föreningslivet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Regeringen ser skäl för fortsatta insatser för att föreningar runt om i landet ska ha platser att bedriva sin verksamhet. Inte minst viktigt är det i områden med socioekonomiska utmaningar och för föreningar som samlar unga.

Därför föreslår regeringen att bidraget till allmänna samlingslokaler stärks med 20 miljoner kronor, till en permanent nivå på 52 miljoner kronor från 2021.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslår regeringen dessutom att 75 miljoner kronor tillförs för 2020. I samma syfte föreslår regeringen att det tillförs ytterligare 50 miljoner kronor till bidraget till allmänna samlingslokaler 2021.

Regeringen återkommer i frågan om hur dessa medel ska fördelas.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00