Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Krafttag krävs för att stärka den biologiska mångfalden

Publicerad

I dag lanseras en ny rapport där läget för biologisk mångfald globalt sammanställs. Positiva exempel finns, men den sammantagna bedömningen är att det behövs krafttag framöver för att vända de negativa trenderna avseende förlust av biologisk mångfald.

Det är den femte gången som FN:s konvention för biologisk mångfald gör denna sammanställning om hur det går att nå de globala målen för biologisk mångfald (de så kallade Aichimålen), och sammanställningen visar att inga mål nås fullt ut.

– Det här visar att vi inte kan vänta med att agera. Läget för den biologiska mångfalden är akut, men det är positivt att den här rapporten också visar att trenden går att vända, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Rapporten visar både på positiva och negativa trender, men de negativa trenderna, såsom försämring och fragmentisering av naturliga ekosystem överväger ofta enligt rapporten de positiva trenderna som till exempel att större arealer mark är skyddade.

Sammanfattningsvis vill rapporten ändå ge bilden att det inte är försent att bromsa, stoppa och vända utvecklingen att den biologisk mångfalden försämras. Då behövs det enligt rapporten åtgärder inom fem områden:

  • Starkare/mer omfattande skydd och mera restaurering av biologisk mångfald
  • Åtgärder mot klimatförändringar
  • Åtgärder mot föroreningar, invasiva främmande arter och överutnyttjande
  • Hållbar produktion av varor och tjänster, inte minst livsmedel
  • Minskat konsumtion och avfall.

– En livskraftig natur är ett starkt skydd mot ett förändrat klimat. Vi behöver skydda den natur hotade arter lever i, återställa naturliga livsmiljöer och öka trycket i frågan globalt, säger Isabella Lövin.

Regeringen har aviserat att den i budgetpropositionen för 2021 kommer att presentera flera åtgärder för att värna biologisk mångfald och skydda djur och natur. Bland annat kommer regeringen föreslå ökade insatser för att skydda natur, ökade insatser för vård av natur, stärkt arbete mot invasiva arter samt återvätning av dikade våtmarker.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00