Pressmeddelande från Socialdepartementet

Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19

Publicerad

I höständringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen en särskild satsning på krisstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt personal i äldreomsorgen som arbetat med covid-19. Satsningen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemin har inneburit omfattande påfrestningar på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Personalen har gjort stora insatser under en mycket hög och i flera fall påtagligt pressande arbets­belastning. Risk för psykisk ohälsa kan ha ökat. Regeringen föreslår därför i höständringsbudgeten för 2020 en satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera för personal inom såväl regional som kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorgen.

Syftet med satsningen att stärka förutsättningarna för att personalen inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen får möjligheter till återhämtning och till att erbjudas insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin.

Satsningen omfattar 500 miljoner kronor för 2020. Av dessa fördelas 350 miljoner kronor till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström