Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Premiepensionsutredningens uppdrag förtydligas

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändring i uppdraget att inrätta en ny myndighet med ansvaret för ett upphandlat fondtorg för premiepension. Den nya myndighet som utredningen ska förbereda och inrätta ska vara en nämndmyndighet, med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.

Det pågående arbetet med att reformera premiepensionssystemet innebär en övergång från ett öppet till ett upphandlat fondtorg, som ska förvaltas av en särskild myndighet. Regeringen i samråd med Pensionsgruppen har nu enats om att myndighetsformen för den nya myndigheten bör vara en nämndmyndighet.

Myndighetens uppgift ska vara att upphandla fonder till det nya fondtorget samt att förvalta fondtorget. Myndigheten ska även ansvara för avvecklingen av det nuvarande fondtorget och hur dagens premiepensionsmedel ska föras över till det upphandlade fondtorget. Det är regeringens avsikt att nämndmyndigheten ska ha Pensionsmyndigheten som värdmyndighet. Närmare regler för det upphandlade fondtorget och nämndmyndigheten kommer regeringen att redovisa i en kommande lagrådsremiss.

Därutöver förlängs utredningstiden till den 31 augusti 2021, så att nämndmyndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 september 2021. Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir kommittédirektiv tillgängliga digitalt?

Kommittédirektiv publiceras här på webbplatsen efter att de har trycklovats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter