Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förstärker ambulanssjukvården

Publicerad

Ambulanssjukvården ska göras mera jämlik och effektiv över hela landet. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en satsning på en förstärkt ambulanssjukvård med 100 miljoner kronor 2021 och beräknar motsvarande belopp för 2022–2023. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Satsningen ska fokusera på kompetensutveckling av ambulanspersonalen och anpassning av ambulanssjukvården till den planerade omställningen till en god och nära vård. Vidare behöver samordningen förbättras för att sjuktransporterna ska fungera mer effektivt.

Pengarna ska också gå till att stärka ambulanssjukvården för äldre och för människor med psykiatrisk diagnos som inte har möjlighet att själva ta sig till akutvården. Det kan till exempel handla om att utöka antalet psykiatriambulanser.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter