Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Riktade skolsatsningar för ökad likvärdighet och kvalitet i utsatta områden

Publicerad

I arbetet med att stärka områden med socioekonomiska utmaningar är utbildningsfrågorna centrala. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 385 miljoner kronor ska riktas till de skolor som behöver det allra mest. Dessutom föreslås att språklyftet i förskolan ska förstärkas med ytterligare 100 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Riktade skolsatsningar till områden med socioekonomiska utmaningar för ökad likvärdighet och kvalitet

Alla skolor ska vara bra skolor. Det ska inte spela någon roll vilken skola en elev går i eller i vilket klassrum en elev befinner sig. Det ska finnas goda förutsättningar att rekrytera erfarna och välutbildade lärare till skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. I budgetpropositionen görs en riktad satsning på skolor i utsatta områden. Satsningen ska gå till förbättrad arbetsmiljö för lärare i dessa områden. Under 2021 avsätts därför 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. För 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet.

Språklyft i förskolan förstärks

Språket är nyckeln till allt lärande. För att stärka barns språkutveckling i svenska i förskolan infördes 2019 ett nytt statsbidrag. Nu föreslås satsningen förstärkas med ytterligare 100 miljoner kronor per år från 2021. Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor. Satsningen ger förskolebarn som är i behov av språkfrämjande insatser, särskilt barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet, bättre möjligheter att utveckla sin svenska och bidrar också till att ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg