Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Satsning på nya servicekontor i utsatta områden

Publicerad

Regeringen tillför nya medel till Statens servicecenter för att öppna servicekontor i utsatta områden. Genom denna satsning stärks den statliga närvaron i områden med socioekonomiska utmaningar samtidigt som samhällsservicen förbättras för de som bor där. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Tillgången till statlig service är ojämnt fördelad över landet. Det gäller mellan stad- och land såväl som mellan städernas inner- och ytterområden. Därför tillför regeringen ytterligare medel till Statens servicecenter för att öppna servicekontor i utsatta områden.

Nya servicekontor i utsatta områden stärker den statliga närvaron på fler platser i landet, förbättrar samhällsservicen och kan därigenom bidra till att stärka förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner.

För öppnandet av nya servicekontor i utsatta områden ökas Statens servicecenters anslag för servicekontorsverksamheten med 15 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor för 2022 och 75 miljoner kronor varaktigt från och med 2023. Dessa nya medel tillkommer utöver de medel regeringen tidigare aviserat för inrättandet av nya servicekontor i budgetpropositionen för 2020. Regeringen avser att återkomma med besked om i vilka kommuners utsatta områden de nya servicekontoren ska lokaliseras.

Statliga servicekontor

Vid de statliga servicekontoren har besökare möjlighet att få personlig service avseende Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans verksamheter. Vid vissa servicekontor kan besökarna även få service avseende Arbetsförmedlingens så kallade kundtorgsverksamhet och ett arbete pågår för att införa verksamheten på samtliga servicekontor.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.