Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt trygghet för placerade barn och unga

Publicerad

Regeringen vill stärka tryggheten för placerade barn och unga. I en ny lagrådsremiss föreslås bland annat att socialnämnden, efter det att barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år, ska ha en skyldighet att överväga frågan om vårdnadsöverflyttning årligen.

– Jag vill att principen om barnets bästa ska fungera på riktigt. Förslagen som vi nu lämnar innebär ökade förutsättningar för stabilitet och trygghet för placerade barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren.

Den 29 april gav regeringskansliet en utredare i uppdrag att utreda hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömningen av om vård enligt lagen om vård av unga (LVU) ska upphöra. Uppdraget ska slutredovisas den 26 februari 2021.

Regeringen har nu även beslutat om lagrådsremissen Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden.

I lagrådsremissen föreslås att socialnämnden, efter det att barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år, ska ha en skyldighet att överväga frågan om vårdnadsöverflyttning årligen.

I lagrådsremissen föreslås också att det ska införas särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden enligt LVU. Endast den som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är lämplig för uppdraget ska få förordnas. Förslaget förbättrar barns och ungas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot