Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängt stöd till yrkesfisket för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga den förordning som möjliggör ersättning vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, ett så kallat stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Sedan 16 juni kan fiskare som drabbats särskilt av covid-19-utbrottet och som uppfyller villkoren för stödet välja att tillfälligt upphöra med sin fiskeverksamhet och få ersättning under tiden. Stillaliggandestödet syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och lämnas med ett schablonbelopp.  

Stödperioden har hittills delats upp i fyra olika perioder från 16 juni till 15 september 2020. Förlängningen innebär att ytterligare sju perioder bestående av femton eller sexton dagar var införs från 16 september fram till 31 december.   

– Coronapandemin är inte över och även om sommaren kan ha haft en viss positiv effekt på efterfrågan på vissa fiskarter så är det fortsatt mycket osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under hösten. Regeringen har därför fattat beslut om att förlänga stillaliggandestödet året ut, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Handläggning av stillaliggandestödet

Jordbruksverket är den myndigheten som ansvarar för handläggningen av stillaliggandestödet. På myndighetens webbsida finns detaljerad information om stödet.