Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige skriver under deklaration om Östersjöns miljö

Publicerad

I samband med ministermötet Our Baltic Conference om Östersjöns miljö den 28 september skrev miljö- och klimatminister Isabella Lövin under en deklaration för Sverige om fortsatta ambitioner i Östersjöns miljö under Helcomsamarbetet.

Deklarationen lyfter de utmaningar som finns kvar för att återställa Östersjön till ett rent och levande hav, och den pekar ut de viktigaste områden där Östersjöländerna avser att genomföra åtgärder. Framför allt lyfter deklarationen fram de åtgärder som behöver genomföras inom de sektorer som står för den största påverkan på Östersjön idag: jordbruk, fiske och sjöfart.

– För att återställa Östersjöns viktiga havsmiljö krävs att alla länder runt detta känsliga innanhav samarbetar och genomför kraftiga åtgärder. Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Sedan 2007 finns Helcoms aktionsplan för Östersjön med bland annat mål för hur mycket varje land ska minska mängden näringsämnen som läcker ut i Östersjön. Planen kommer att uppdateras med kompletterande åtgärder 2021 och deklarationen som undertecknades idag är en del i uppdateringsprocessen.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Helsingforskonventionen (Helcom)

Helcom består av representanter från nio länder med kust vid Östersjön och EU-kommissionen. Helcom arbetar med skydd av Östersjöns marina miljö.