Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad

Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Antalet sökande generellt till högskolan är rekordhögt. Då behövs ökade möjligheter till utbildning för att ge Sverige en omstart efter pandemin som haft allvarliga effekter på arbetsmarknaden. Den som blir arbetslös ska få chans till utbildning, omställning och snabbt kunna börja jobba igen.

För SLU innebär satsningarna bl.a. att medel tillförs som möjliggör fler studenter inom bristyrkesutbildningar med en permanent utökad budget från 2021. Skogligt basår och naturvetenskaplig bastermin samt utbildningarna på mastersnivå utökas med en särskild satsning 2021och 2022. Satsningen på livslångt lärande fortsätter även 2021. Vidare genomförs en generell 5-årig utbyggnad på utbildning i hela landet 2021–2025.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.