Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare tillskott till kommuner och regioner

Publicerad

Kommuner och regioner föreslås i budgetpropositionen för 2021 få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nya tillskottet görs för att stärka förutsättningarna för kommuner och regioner att utveckla välfärdens verksamheter.

Spridningen av sjukdomen covid-19 har drastiskt förändrat och försvårat förutsättningarna för kommuner och regioner. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har därför även skjutit till 26 miljarder kronor under 2020, för att trygga möjligheterna att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.

 

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00