Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet för personer som bor i vissa länder

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i vissa angivna länder utanför EU och ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 22 december 2020.

Till inreseförbudet finns flera undantag, varav ett gäller personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU. Dagens beslut innebär att den som är bosatt i Georgien, Kanada och Tunisien inte längre ska undantas från inreseförbudet på den grunden att han eller hon är bosatt där. Däremot kan andra undantag från inreseförbudet även i fortsättningen vara tillämpliga på personer som är bosatta i dessa länder. Beslutet innebär också att personer som är bosatta i Singapore undantas från inreseförbudet.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Ändringarna träder i kraft den 2 november 2020.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.