Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

EU-kommissionen vill värna den svenska modellen

Publicerad

EU-kommissionen presenterade idag ett förslag till ramverk om skäliga minimilöner för EU:s medlemsstater. Regeringen ställer sig positiv till att förslaget inte ska medföra krav för Sverige att införa lagstadgade minimilöner eller att allmängiltigförklara kollektivavtal.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen aviserade när hon tillträdde att hon avsåg att lägga fram ett rättsligt förslag om minimilöner under mandatperioden. Idag presenterade kommissionen ett förslag till EU-direktiv. Ett ramverk på EU-nivå föreslås för att säkra tillräckliga minimilönenivåer och att arbetstagare har tillgång till minimilöneskydd antingen genom lagstadgade minimilöner eller löner satta genom kollektivavtal. Kommissionen skriver i sitt förslag att direktivet inte påverkar medlemsstaternas frihet att antingen sätta lagstadgade minimilöner eller främja tillgång till minimilöneskydd genom kollektivavtal. Det anges uttryckligen att direktivet inte medför skyldighet för medlemsländerna att införa lagstadgade minimilöner eller att allmängiltigförklara kollektivavtal, vilket regeringen ställer sig positivt till.

Regeringen har i nära dialog med arbetsmarknadens parter arbetat för att förslaget om minimilöner inte ska vara rättsligt bindande. Regeringen har också ett särskilt nära samarbete med Danmark som har en liknande arbetsmarknadsmodell som Sverige.

- Jag är starkt kritisk till att EU lägger sig i lönebildningen. Men jag kan också konstatera att kommissionen utformat förslaget med hänsyn till länder där löner enbart sätts genom kollektivavtal. Nu är det viktigt att vi granskar förslaget noga och fortsätter ett nära samarbete med andra länder, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I grunden är regeringen fortsatt kritisk till att EU valt att gå vidare med ett rättsligt bindande direktiv. Sverige kommer att i samarbete med andra berörda aktörer fortsätta tydliggöra att EU inte ska lägga sig i den svenska kollektivavtalsmodellen.

- Att möta de sociala utmaningarna är viktigt för hela EU:s sammanhållning. Men förslag från EU för att uppnå detta får inte riskera att slå sönder lönebildningen i länder som Sverige där det redan idag fungerar bra. Regeringen kommer inte att acceptera att EU ska bestämma över vilka löner som ska gälla i Sverige. Fack och arbetsgivare ska fortsatt göra upp om villkor och löner på svensk arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00