Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fördelning av bidrag till samlingslokaler för föreningslivet

Publicerad

Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 75 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu har regeringen fattat beslut om att medlen kommer fördelas som ett nytt organisationsbidrag via Boverket.

För regeringen är det viktigt att föreningslivet i Sverige har lokaler att mötas, runt om i hela landet. När människor inte kan mötas blir det lokala samhället och den lokala demokratin svagare. Det pågår varje dag viktig studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning och andra aktiviteter i det lokala föreningslivet. Därför är samlingslokaler för föreningslivet en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för de allmänna samlingslokalerna har regeringen därför föreslagit att 75 miljoner kronor tillförs till allmänna samlingslokaler 2020. Vidare förslås i Budgetproposition en ökning med 50 miljoner kronor för att det nya organisationsbidraget ska gå att få även under 2021. Regeringen föreslår också en förstärkning av bidraget till allmänna samlingslokaler med 20 miljoner kronor permanent från 2021.

Bidraget ska fördelas mellan de föreningar, stiftelser och riksorganisationer i hela landet som uppfyller förutsättningarna för organisationsbidrag. För att ge en snabb och effektiv fördelning ges riksorganisationerna möjlighet att söka medel åt sina medlemmar. Även föreningar som inte är anslutna till en riksorganisation ges möjlighet att söka.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.