Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förlängning av de tillfälliga reglerna för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor utan fysiskt deltagande

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslaget innebär att lagen ska fortsätta gälla under hela 2021.

– Vi kan se att många företag och föreningar har använt sig av möjligheterna att begränsa det fysiska deltagandet i stämmor. När lagen nu förlängs kan bolag och föreningar under ytterligare ett år genomföra sina stämmor utan risk för smittspridning, säger justitieminister Morgan Johansson.

Prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Den syftar till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. Lagen ger bolag och föreningar större möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Stämman kan även genomföras helt utan fysiskt deltagande.

Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället föreslås det i denna proposition att lagen ska fortsätta att gälla även efter årsskiftet 2020.

Merparten av landets bolag och föreningar måste hålla sin årsstämma senast den sista juni, med möjlighet att hålla fortsatt stämma ytterligare en tid därefter. Lagen behöver omfatta hela denna period och därför föreslås att lagen ska fortsätta gälla till utgången av 2021.

Lagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrätts­föreningar och företag på finansmarknaden.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh