Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad

I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. För att minska spridningstakten föreslår regeringen en förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den 31 maj 2021.

– Risken för smittspridning är extra stor när människor samlas på små ytor under längre tid. Restauranger, barer och kaféer är exempel på sådana miljöer. Regeringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förlänger de tillfälliga smittskyddsåtgärder som berör serveringsställen, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla vid årsskiftet. Serveringsställen utgör enligt Folkhälsomyndigheten en särskild riskmiljö för smittspridning och myndigheten rekommenderar därför att de regelverk som berör serveringsställen fortsatt bör gälla nationellt.

Med bakgrund av detta föreslår regeringen i en proposition till riksdagen att lagen förlängs fem månader, till och med den 31 maj 2021.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, då lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen annars skulle upphöra att gälla.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter