Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Högre säkerhet på Statens institutionsstyrelse

Publicerad

Säkerheten på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem ska höjas. Regeringen ger SiS i uppdrag att planera för inrättandet av olika säkerhetsklasser inom myndighetens särskilda ungdomshem. SiS ska också vidta säkerhetshöjande insatser vid de avdelningar inom den slutna ungdomsvården där dömda högriskungdomar vårdas.

– Den grova brottsligheten kryper längre ner i åldrarna och våldskapitalet ökar bland ungdomarna på statens ungdomshem. Att stärka säkerheten är därför en högt prioriterad fråga för regeringen. Det är viktigt för att skapa en trygg, effektiv och säker miljö för både ungdomar och anställda, säger socialminister Lena Hallengren.

De ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet, till exempel mord, dråp, grov misshandel, rån, våldtäkt och grovt narkotikabrott. Ofta tillhör de olika kriminella nätverk. Påföljden verkställs idag på speciella avdelningar på vissa ungdomshem.             

Regeringen ger SiS i uppdrag att utreda och införa en differentierad säkerhetsklassning av myndighetens särskilda ungdomshem där dessa ungdomar placeras. Detta för att kunna anpassa såväl säkerhet som vård efter individens behov samt kunna säkerställa en bra och säker arbetsmiljö för myndighetens personal. I uppdraget ingår även att identifiera de avdelningar inom den slutna ungdomsvården som har behov av stärkt säkerhet och vidta säkerhetshöjande åtgärder vid dessa.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 mars 2021.

Utöver detta får SiS i uppdrag att redovisa hur och i vilken utsträckning myndigheten använder den särskilda befogenheten om begränsningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefon, inom ungdomsvården. Myndigheten ska även redovisa hur och i vilken utsträckning de använder sig av elektronisk övervakning, till exempel elektronisk fotboja, vid vistelse utomhus av de ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS ska redovisa resultatet i samband med sin årsredovisning vilket normalt sker i februari.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström