Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

IVO ska undersöka risker med bristande tillgänglighet

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

– Att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården är en högt prioriterad fråga för regeringen. Köerna till vården ska kortas, patienternas rättigheter ska stärkas och principen om vård efter behov tryggas. Det är viktigt att IVO:s tillsyn bidrar till ökad tillgänglighet, säger socialminister Lena Hallengren.

Långa väntetider är en fortsatt utmaning för hälso- och sjukvården. De uppdämda vårdbehov som har uppstått som en konsekvens av utbrottet av covid-19 aktualiserar frågan om risker med bristande tillgänglighet ytterligare.

IVO har som tillsynsmyndighet en central roll i att uppmärksamma brister i patientsäkerheten och att agera utifrån dessa risker. Regeringen ger nu IVO i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur ett patientperspektiv.  IVO ska beskriva de rättsliga förutsättningarna som myndigheten har att bedriva tillsyn utifrån olika aspekter av tillgänglighet, såsom kötider och den nationella vårdgarantin.

IVO ska även beskriva den tillsyn som myndigheten redan i dag gör av risker som har koppling till bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården. För att belysa området ytterligare ska myndigheten också beskriva hur tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården bedrivs i andra närliggande länder.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2021.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot