Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjligheter att kunna avskilja studenter ses över

Publicerad

Flera fall har uppmärksammats där studenter vid bland annat vårdutbildningar dömts för allvarliga brott men inte kunnat avskiljas från högskoleutbildningen. Nu tillsätts en särskild utredare för att se över regleringen om avskiljande av studenter inom statliga universitet och högskolor. Utredaren ska också ta ställning till om utökade möjligheter till belastningsregisterkontroll bör införas.

Utredaren ska bland annat lämna förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning, ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar samt om belastningsregisterkontroll bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

– Det här handlar bland annat om behovet av trygghet, såväl för andra studenter och lärare som för personer som studenterna kan komma att möta i en kommande yrkesroll, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Som särskild utredare utser regeringen Ulrika Söderqvist som är kanslichef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

– Ulrika Söderqvist är mycket lämpad att se över regleringen kring lärosätens möjligheter att avskilja studenter och jag är glad att utnämningen nu kan ske, säger Matilda Ernkrans.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 oktober 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.