Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressinbjudan: Sverige och FN:s livsmedelsprogram (WFP) fördjupar samarbete kring hungerkrisen i coronapandemins spår

Publicerad

Den 21 oktober håller Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete en pressträff tillsammans med David Beasley, WFP:s exekutivdirektör, och Carin Jämtin, generaldirektör för myndigheten Sida.

Tid:
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6.

Obligatorisk föranmälan krävs och görs till Sibel Missouri (se presskontakt) senast kl. 08:00. Presslegitimation krävs. Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Insläpp från kl. 09:00.

Världen befinner sig i en akut hungerkris. Till följd av väpnade konflikter, klimatförändringar och förlorad biologisk mångfald har hungern i världen ökat de senaste fem åren och covid-19 har ytterligare förvärrat situationen för miljontals människor. 270 miljoner människor riskerar att lida av livsmedelsbrist redan vid årets slut.

Sverige är WFP:s största kärnstödsgivare. Nu fördjupar vi samarbetet ytterligare. Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, David Beasley, WFP:s exekutivdirektör, och Carin Jämtin, generaldirektör för myndigheten Sida presenterar de nya svenska satsningarna.

Presskontakt

Sibel Missouri
Presskommunikatör, Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 50 10
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00