Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringens propositioner för fortsatt svenskt deltagande i de militära insatserna i Irak (OIR), Afghanistan (RSM) och Mali (Minusma)

Publicerad

Regeringen har överlämnat propositionerna för fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak, den Nato-ledda militära utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan och FN:s stabiliserande insats i Mali (Minusma) till riksdagen.

Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen OIR i Irak som en del av den globala koalitionen mot Daesh. Insatsens mål är att stödja Irak i kampen mot Daesh samt skapa förutsättningar och strukturer för att landet självt ska kunna stå för sin långsiktiga säkerhet. Den osäkra situationen i Irak och i regionen understryker behovet av en fortsatt stabil internationell närvaro och ansvarstagande koalitionspartners.

Det svenska bidraget till insatsen RSM utgör ett led i vårt breda och långsiktiga engagemang i Afghanistan. Under förutsättning att det avtal som ingåtts mellan USA och talibanrörelsen genomförs enligt utsatt tidsplan, ska internationella trupper lämna Afghanistan före maj 2021. Det oförutsägbara läget i Afghanistan understryker vikten av att det internationella samfundet, inklusive Sverige, fortsatt långsiktigt stöder och bistår den afghanska regeringen i dess strävan efter ett stabilt och säkert samhälle. 

Genom det svenska deltagandet i Minusma bidrar vi till det internationella samfundets ansträngningar för att bidra till ökad säkerhet och en långsiktigt hållbar utveckling i Mali. Minusmas huvuduppdrag är att bidra till genomförande av fredsavtalet från 2015. Insatsen har en viktig roll även efter den militärkupp som ägde rum i augusti, och bedöms genom sin närvaro kunna spela en viktig roll i den övergångsperiod för återgång till folkvalt styre som nu har inletts.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00