Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Möjligheten till de minimis-stöd för viltskador och förebyggande av viltskador förlängs

Publicerad

I dag fattade regeringen beslut om att förlänga giltighetstiden för förordningen om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbruks-sektorn för viltskador och förebyggande av viltskador, så kallade de minimis-stöd.

Den svenska de minimis-förordningen gör det möjligt för jordbruksföretag att få stöd för sådana kostnader eller åtgärder som inte ersätts genom viltskadeförordningen. Det kan t.ex. handla om underhåll av rovdjursavvisande stängsel, flytt av djur till mindre skadeutsatta beten, kadaverhantering, egenvård av skadade djur m.m.

Giltighetstiden förlängs till och med den 31 december 2027 då den EU-förordning som stödet grundar sig på har förlängts till och med det datumet.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 0730862307
e-post till Simon Sätherberg