Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ny ordförande och vice ordförande till Klimatpolitiska rådet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utse Johan Kuylenstierna till ny ordförande och Cecilia Hermansson till ny vice ordförande för Klimatpolitiska rådet. De tillträder sina roller den 1 januari 2021.

Regeringsbeslutet innebär att nuvarande vice ordförande Johan Kuylenstierna tar över ordförandeskapet, samtidigt som Cecilia Hermansson blir ny ledamot och ny vice ordförande.

– De har tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och kompletterar varandra på ett bra sätt. Att Johan Kuylenstierna tar plats som ordförande skapar även kontinuitet. Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar och för att möta utmaningen behövs ordning och reda i klimatpolitiken, klimatpolitiska rådets uppgift är att följa upp och granska denna och kommande regeringars klimatpolitik, säger klimatminister Isabella Lövin.

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor vid Stockholms universitet och har tidigare varit bl.a. vd för Stockholm Environment Institute. Cecilia Hermansson är forskare i finansiell ekonomi vid Kungliga tekniska högskolan, och har en bakgrund bl.a. som chefsekonom hos Swedbank och ledamot av Finanspolitiska rådet.

Kuylenstierna och Hermansson tillträder när rådets nuvarande ordförande Ingrid Bondes förordnande går ut.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Det klimatpolitiska ramverket

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket baseras på överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen och består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Syftet med ramverket är att skapa ordning och reda i klimatpolitiken.

Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Myndigheten leds av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ett kansli för Klimatpolitiska rådet har inrättats vid forskningsrådet Formas.