Sverige ökar sitt stöd för att bekämpa våld mot kvinnor och barn

Publicerad

I spåren av coronapandemin ökar mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Därför avser Sverige att bidra med 122 miljoner kronor till arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, bekämpa våld mot barn och stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Stödet ska gå till UN Women och UNFPA, och kompletterar nyligen beslutat stöd till Globala Fonden, Globala partnerskapet mot våld mot barn samt ett ökat anslag till Sveriges strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara.

Ojämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar i världen som en konsekvens av covid-19. Utöver detta hotas de mänskliga rättigheterna till följd av pandemin. Vi kan inte acceptera att utvecklingen går bakåt. Därför tillför nu Sverige ytterligare finansiering till detta viktiga arbete.

Våld mot barn är oacceptabelt, var än i världen det inträffar. Det är en prioriterad fråga för regeringen att bekämpa våld mot barn och att vi nu ger verksamhetsstöd till det Globala Partnerskapet är en del i det arbetet. Partnerskapet ger stöd till projekt som ska bekämpa våld mot barn, främst i låg- och medelinkomstländer.

FAKTA

  • FN:s jämställdhetsorgan UN Women avses tillföras 51 miljoner kronor (regeringsbeslut 26 november 2020)
  • FN:s befolkningsfond UNFPA avses tillföras 71 miljoner kronor (regeringsbeslut 26 november 2020)
  • Globala Partnerskapet mot våld mot barn tillförs 6,75 miljoner kronor (beslutat 3 november 2020)
  • Sveriges långsiktiga arbete för SRHR söder om Sahara har utökats med 40 miljoner kronor (beslutat 29 oktober 2020)

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
T.f. pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00