Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth talar på Logistikdag Norr

Publicerad

Imorgon, den 11 november, medverkar infrastrukturminister Tomas Eneroth digitalt på Logistikdag Norr. Där talar han på temat att nu är tid för investeringar i infrastruktur.

Logistikdag Norr samlar näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att diskutera norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv, och hur det tillsammans går att arbeta för att stärka företags konk urrenskraft. Mötet är digitalt.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm