Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning tillsätts för att stärka arbetet mot olicensierat spel och matchfixning

Publicerad

Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, ges i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas.

En välfungerande spelmarknad förutsätter att olicensierade spelbolag stängs ute från den svenska spelmarknaden. Därför ges Gunnar Larsson i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Det handlar bl.a. om att titta på de frågor som Spelinspektionen har lyft avseende tillämpningssvårigheter med betalningsblockering. Utredningen kommer också ta ett samlat grepp och analysera frågor om exempelvis berörda myndigheters arbete, metoder, uppdrag och förutsättningar.

- Vi har ett ansvar att skydda framför allt sårbara konsumenter från illegalt spel, men också att skydda de seriösa aktörerna på spelmarknaden från illojal konkurrens. Det behövs ökade insatser för att stänga ute illegalt spel från den svenska spelmarknaden. Vi intensifierar nu också arbetet mot matchfixning och organiserad brottslighet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utöver frågan om illegalt spel kommer utredningen också ges i uppdrag att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas. Arbetet mot matchfixning handlar om att skydda idrottens integritet men också om att förhindra att spel missbrukas för kriminell verksamhet och att upprätthålla ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden.

För att på ett effektivt sätt motverka matchfixning måste myndigheter, idrottsrörelsen och spelbolagen ha möjlighet till samverkan. Utredaren ska därför vid behov föreslå åtgärder för att undanröja eventuella hinder för en ändamålsenlig informationsdelning mellan samtliga berörda aktörer. I uppdraget ingår även att se över Spelinspektionens och Matchfixningsrådets uppdrag i arbetet mot matchfixning.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.