Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om 200 miljoner kronor för att ge kommunerna bättre förutsättningar att utveckla äldreomsorgen med digitalisering under 2021.

Svensk äldreomsorg ska stärkas och utvecklas, bland annat genom att ta tillvara den stora potentialen i att använda så kallad välfärdsteknik och utrustning för digitala arbetssätt.

– Välfärdsteknik kan bidra till trygghet och tillgänglighet inom äldreomsorgen. Dessutom kan en ökad digitalisering göra att våra gemensamma resurser används på ett smartare sätt, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det finns en stor efterfrågan bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter för att utveckla svensk äldreomsorg. För att uppnå goda resultat på området behövs en nära samverkan mellan staten och kommunerna, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Av de 200 miljoner kronorna går 168,7 miljoner kronor till samtliga kommuner och 16,3 miljoner till SKR. 15 miljoner fördelas på de tio modellkommunerna inom ramen för överenskommelsen. Överenskommelsen sker inom ramen för ”Överenskommelse äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”.

Regeringen och SKR kom i februari 2020 överens om en treårig satsning för att stärka äldreomsorgen, som avses pågå 2020–2022. Detta gäller under förutsättning att riksdagen beslutar om regeringens budgetproposition för dessa år.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
SKR:s presstjänst
Telefon 08-452 71 01