Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

5 miljoner kronor extra till pensionärsorganisationerna

Publicerad

Från och med den 1 januari 2021 höjs bidraget till pensionärsorganisationerna med 5 miljoner kronor. Det innebär att statsbidraget sammanlagt blir 13 miljoner kronor per år.

Pensionärsorganisationerna fyller en viktig funktion i samhället genom att de tillvaratar pensionärers intressen inom flera samhällsområden. Statsbidraget till pensionärsorganisationerna har legat på samma nivå under lång tid. Det är därför angeläget att nu höja nivån, och från och med den 1 januari 2021 höjs bidraget till pensionärsorganisationerna med 5 miljoner kronor.

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2021 för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.  Syftet med statsbidraget är att stödja pensionärsorganisationer som tillvaratar pensionärsgruppers intressen inom ett flertal samhällsområden.

Regleringsbrev för budgetåret 2021

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av 2020 beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har, och hur mycket pengar myndigheten får använda från statens budget.

Samtliga regleringsbrev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats: www.esv.se.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter