Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bastjänstgöring för läkare införs den 1 juli 2021

Publicerad

Regeringen har beslutat om ytterligare delar av regelverket för den moderniserade specialistutbildningen för läkare. Tillsammans med den moderniserade läkarutbildningen kommer detta att leda till att läkare kan bli färdiga specialister på kortare tid än som nu är möjligt. Beslutet omfattar även vissa övergångsbestämmelser.

– Regeringen har tidigare beslutat att modernisera läkarnas specialisttjänstgöring, bland annat för att ge alla läkare en strukturerad introduktion till svensk sjukvård, oavsett om man har utbildat sig i Sverige eller i utlandet. Nu tar vi nästa steg genom att besluta om det konkreta regelverket, säger socialminister Lena Hallengren.

I samband med att läkarutbildningen förlängs med en termin till sex år och görs legitimationsgrundande kommer den tidigare legitimationsgrundande allmäntjänstgöringen (AT) att tas bort. I stället kommer alla läkare att genomgå en inledande tjänstgöringsdel som benämns bastjänstgöring (BT). Syftet med att reformera läkarutbildningen och vägen till specialist är modernisera utbildningen och möjliggöra att fler läkare blir specialister snabbare än i dag. Ett annat viktigt syfte med bastjänstgöring är att alla läkare som specialistutbildar sig ska få en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård, oavsett om man har erhållit läkarlegitimation i Sverige eller i utlandet.

För läkare som har utbildat sig enligt nuvarande regelverk kommer ett antal övergångsbestämmelser att gälla. Den som har gått den nu gällande läkarutbildningen och gjort allmäntjänstgöring ska kunna välja att gå den nuvarande specialistutbildningen eller den nya som inkluderar bastjänstgöring. Detsamma gäller för den som har fått ett beslut om att göra allmäntjänstgöring för att få legitimation.

Lagändringarna skulle ha trätt i kraft den 1 juli 2020 men på grund av covid-19, som kraftigt har belastat hälso- och sjukvården, flyttades införandet fram. Nytt datum för ikraftträdande är den 1 juli 2021. I dag, den 3 december, beslutar regeringen förordningsändringarna med bland annat övergångsbestämmelser till lagändringarna som börjar gälla till sommaren.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot