Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Esrange får 60 miljoner kronor till forskningsinfrastruktur

Publicerad

Forskning och innovation är viktigt för svensk konkurrenskraft och rymdbasen Esrange är en strategisk resurs för ändamålet. Under 2021 satsar regeringen 60 miljoner kronor för en fortsatt utveckling av forskningsinfrastrukturen vid Esrange.

Den nationella rymdstrategi som presenterades av regeringen 2018 framhåller att Esrange är en strategisk resurs för nationell och internationell forskning och utveckling och annan rymdrelaterad verksamhet. Nu fortsätter satsningen i forskningsinfrastrukturen för att utveckla en förmåga att sända upp små satelliter till omloppsbana i rymden.

– Sverige ska vara i den absoluta framkanten av utvecklingen på rymdområdet. Satsningen på Esrange ger positiva effekter för forskning, innovationsförmåga, näringsliv, regionen och Sverige, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Rymdstyrelsen ska utbetala 30 miljoner kronor till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) senast den 30 mars 2021 och ytterligare 30 miljoner kronor senast den 30 september 2021 för en fortsatt utveckling av forskningsinfrastrukturen vid Esrange.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet