Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Företagsakuten förlängs ytterligare

Publicerad

Regeringen föreslår att det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten förlängs under 2021 så att utlåning som sker efter den 31 december kan omfattas. Programmet ska underlätta utlåningen till drabbade små- och medelstora företag. Företagsakuten lanserades våren 2020 som en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Även om konjunkturutsikterna har förbättrats råder fortsatt osäkerhet gällande den ekonomiska utvecklingen, inte minst för ett antal utsatta branscher inom exempelvis besöksnäringen och transportsektorn. Därför väljer nu regeringen att förlänga Företagsakuten som en del av stödet till små- och medelstora företag under 2021. Programmet innebär att statliga kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021.

Kreditprogrammet är ett sätt att bidra till att upprätthålla kreditförsörjningen till små och medelstora företag när osäkerheten om utvecklingen av det ekonomiska läget kvarstår. Utlåningen med statlig kreditgaranti uppgår per den 27 november till 2,4 miljarder kronor fördelat på 684 lån. Huvuddelen av hittills upptagna lån betalades ut under pandemins akuta skede under våren 2020, då Företagsakuten garanterade en betydande del av all utlåning till landets små- och medelstora företag.

Garantiramen föreslås halveras under 2021 från 100 till 50 Mdkr, vilket i ljuset av nuvarande ekonomiska osäkerhet bedöms utgöra en betryggande nivå. Då staten bär 70 procent av risken innebär det att lån hos bankerna som kan garanteras under programmet vid fullt utnyttjande kan uppgå till 71,4 miljarder kronor.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.