Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen

Publicerad

Regeringen avser att föreslå och besluta om förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen med anledning av covid-19. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För närvarande gäller de tillfälliga åtgärderna till och med den 31 december 2020. Här följer de förlängningar som regeringen avser att fatta beslut om:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810 kr per dag.
− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.

Åtgärderna förlängs till och med den 30 april 2021.

Regeringen har tidigare aviserat att undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering förlängs t.o.m. 30 juni 2021.

Regeringen kommer att återkomma i ovanstående frågor.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter