Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förordnanden i insynsrådet vid Statens historiska museer

Publicerad

Regeringen har idag utsett två nya ledamöter och omförordnat två ledamöter i insynsrådet vid Statens historiska museer. Ledamöternas förordnanden gäller från den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023.

De nya ledamöterna i insynsrådet är:
Ingrid Johansson Lind, före detta generaldirektör vid Institutet för språk och folkminnen
Anders Persson, ordförande i Historielärarnas förening och universitetslektor i historia vid Högskolan Dalarna

De omförordnade ledamöterna är:
Anders Högberg, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet
Seher Yilmaz, organisationsutvecklare vid Sveriges television

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Bakgrund

Vid Statens historiska museer finns sedan 2015 ett insynsråd som enligt myndighetens instruktion ska bestå av högst fem ledamöter (varav myndighetschefen är en). Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd.