Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förslag för minskad miljöpåverkan från engångsplast remitteras

Publicerad

Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter av plast hör till vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Många engångsplaster tillverkas idag av fossilt material och används sedan bara en väldigt kort stund utan att materialåtervinnas. Därför tillsatte regeringen tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna en bokstavsutredning med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring problematiken med engångsplast i samband med genomförandet av engångsplastdirektivet. Utredningens förslag ska nu remitteras.

Utredningen innehåller förslag om hur materialåtervinningen ska öka, förbrukningen av engångsplasten ska minska och att reglerna om nedskräpning ska skärpas.

I syfte att öka materialåtervinningen av engångsförpackningar föreslås krav på att förpackningar ska utformas så att de går att materialåtervinna. Det föreslås även krav på att plastförpackningar från år 2030 ska innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Utredningen föreslår att onödiga engångsplastprodukter där plastfria alternativ finns tillgängliga förbjuds. I syfte att minska antalet förpackningar som används vid take away föreslås att det ska vara möjligt att få mat och dryck serverad i en återanvändbar matlåda eller mugg. Under rådande omständigheter kan omställningen bli utmanande för restaurangbranschen och utredningen föreslår därför att kraven inte ska börja gälla förrän den 1 januari 2024 samt att den som säljer få engångsmuggar och engångsmatlådor ska undantas.

Utredningen föreslår även att principen om att förorenaren ska betala ska gälla vid nedskräpning. Produkter som är särskilt problematiska utifrån nedskräpning ska därför beläggas med en nedskräpningsavgift för att bekosta samhällets kostnader att städa upp skräp som skräpats ned. Dessutom föreslås straffansvar för den som skräpar ner exempelvis en fimp eller ett godispapper. 

Utredningen kommer nu att remitteras fram till och med den 15 mars 2021.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.