Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om 28 nya servicekontor på remiss

Publicerad

Bokstavsutredaren Sven-Erik Österberg föreslår att ett antal nya servicekontor inrättas samt att ytterligare myndigheter ansluts till servicekontoren. Förslaget skickas idag ut på remiss i en departementspromemoria. Det är en del av januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

I december 2019 fick bokstavsutredaren Sven-Erik Österberg i uppdrag att föreslå orter för nya servicekontor. I uppdraget ingick även att föreslå hur kontoren kan öka sitt serviceutbud genom att ansluta fler myndigheter.

I den departementspromemoria som utredaren tagit fram föreslås att ytterligare minst 28 kontor inrättas samt att Statens servicecenter ska inrätta:

  • 15 nya kontor i gles- och landsbygdsområden eller områden som drabbats av statliga nedläggningar
  • 11 nya kontor i utsatta områden runtom i landet
  • 2 till 3 nya kontor centralt i storstadsområdena
  • en försöksverksamhet med ett mobilt servicekontor.

Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra till är på väg att inrättas. Vid kontoren kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I promemorian föreslås att även Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av pågående förstudier.

Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras

Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig verksamhet:
Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling, Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Ånge, Åre och Östhammar.

I utsatta områden:
Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö.

Samt 2-3 ytterligare kontor i de tre storstadsområdena.

Bokstavsutredning

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet och utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds. En kommitté däremot redovisar sitt arbete i ett betänkande i form av en SOU. Utredningar av en bokstavsutredare eller en kommitté brukar vanligtvis remitteras för att inhämta synpunkter från remissinstanser på förslagen.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.