Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Främjande av besöksnäringens omställning och utveckling

Publicerad

Mot bakgrund av att besöksnäringen i år har lidit stor skada av coronakrisen föreslog regeringen i budgetpropositionen för nästa år en satsning på 100 miljoner kronor under 2021 på insatser för näringen. Av dessa beslutas nu 75 miljoner gå till ett uppdrag till Tillväxtverket att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige behöver en livskraftig och konkurrenskraftig besöksnäring. Det finns framöver ett behov av att bygga fler och mer konkurrenskraftiga svenska destinationer och platser där besöksnäringen verkar. En hållbar turism tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå ifrån besökarens, företagens men också lokalsamhällets behov.

Besöksnäringens omställning och hållbara utveckling ämnar långsiktigt stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag över hela landet.

Åtgärder som ingår är bl.a. kompetens- och affärsutveckling, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen, främjande av ekoturism, samt kunskapsstöd och utveckling av statistik och analys hos Tillväxtverket. Uppdraget till Tillväxtverket inkluderar också en extra satsning på förenkling av myndighetskontakter för besöksnäringens företag.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.