Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljonsatsningar på cancer, precisionsmedicin och hälsodata

Publicerad

Den tekniska utvecklingen inom precisionsmedicin och hälsodata har potential att åstadkomma stora förbättringar inom hälso- och sjukvården. Regeringen gör stora satsningar på området, bland annat till projekt som utvecklar metoder för tidig upptäckt av cancer och till pilotprojekt inom barncancer och cancer som drabbar kvinnor.

De senaste årens utveckling inom precisionsmedicin har lett till att vi nu har behandlingar som potentiellt kan bota cancer, ärftliga sjukdomar och genomföra avancerad screening som kan upptäcka cancer långt mycket tidigare än vad som är möjligt med exempelvis röntgen. Ofta genererar och bygger teknikerna stora mängder hälsodata. Insatserna som nu görs är viktiga steg i arbetet med att nyttja hälsodata för att Sverige ska ha en modern hälso- och sjukvård även i framtiden. De myndigheter som ska bidra med kunskapsstöd till hälso- och sjukvården behöver tillgång till uppdaterade och relevanta hälsodata. Därutöver är användningen av hälsodata en förutsättning för att myndigheterna ska kunna bistå regeringen med aktuella lägesbilder och analyser. Förmågan att snabbt kunna ställa om och rikta statliga medel dit de bäst behövs har visat sig nödvändig, inte minst under utbrottet av covid-19. Regeringen gör därför bland annat följande satsningar:

16,5 miljoner kronor till pilotprojekt inom barncancer och cancer som drabbar kvinnor

Socialstyrelsen får i uppdrag att betala ut 16,5 miljoner konor till regionernas samverkansprojekt Genomic Medicine Sweden (GMS) till piloter inom genetisk och molekylär diagnostik, som en del av det som kallas precisionsmedicin. Av detta ska 8,5 miljoner kronor bland annat gå till pilotprojekt som handlar om barncancer och resterande 8 miljoner till pilotprojekt med fokus på bröstcancer och äggstockscancer.

14 miljoner kronor till samordning och uppföljning

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla den statliga nationella samordningen och uppföljningen av cancervården och cancerscreening. Socialstyrelsen får också i sitt regleringsbrev två uppdrag om att lämna förslag på författningsändring som krävs för att utöka datainsamlingen till myndighetens hälsodataregister. Även Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får ett uppdrag i sitt regleringsbrev för 2021 att arbeta vidare med hälsodata.

5 miljoner kronor till tidig upptäckt av cancer

Att cancer upptäcks i tid är viktigt för chanserna att överleva sjukdomen. Regeringen avsätter 5 miljoner kronor till Regionalt cancercentrum (RCC) norr för att fortsätta sitt projekt om biomarkörer och tidig upptäckt av cancer. Området är under kraftig utveckling och kan bli ett viktigt komplement till dagens screeningmetoder.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot