Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya satsningar i förlängt landsbygdsprogram

Publicerad

Det pågår EU-förhandlingar om en ny jordbrukspolitik som kommer att träda ikraft 2023. Regeringen har därför beslutat hur nuvarande landsbygdsprogram som löper fram till 2020 ska förlängas och utformas under övergångsperioden 2021-2022. Beslutet innebär nya åtgärder på landsbygdsområdet och förstärkta insatser för bland annat biologisk mångfald och jordbrukets konkurrenskraft.

Utformningen av landsbygdsprogrammet under åren 2021‑2022 innebär att nuvarande landsbygdsprogram förlängs och att vissa åtgärder förstärks för att lättare uppnå målen i den svenska livsmedelsstrategin. Insatserna för investeringar och för unga jordbrukare stärks liksom åtgärder för innovation, rådgivning och kompetensutveckling. Även insatserna för att bevara betesmarker och för att anlägga nya våtmarker förstärks.

Landsbygdsprogrammet har stor betydelse för regeringens arbete med en sammanhållen landsbygdspolitik. I programmet under övergångsperioden ingår nya satsningar för landsbygdsföretags digitala omställning, besöksnäringen samt landsbygdskommuners utvecklingskraft.

– Jag är nöjd med beslutet om landsbygdsprogrammets utformning kommande år. Regeringen stärker insatserna på både landsbygds- och miljöområdet och för en ökad konkurrenskraft i svenskt jordbruk. Programmet har stor betydelse för att vi ska nå målet om en ökad svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Mer om landsbygdsprogrammet

För ytterligare information om programmets utformning under övergångsperioden 2021 - 2022 hänvisas till Jordbruksverkets webbplats.