Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad trygghet och arbete mot välfärdsbrott i fokus för Försäkringskassan 2021

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för Försäkringskassan under 2021. Nyhet i regleringsbrevet är bland annat ett ökat fokus på arbetet mot välfärdsbrott.

– För regeringen är det viktigt att våra socialförsäkringssystem fungerar som tänkt och ger människor trygghet under livet. Det innebär att vi behöver samla krafterna för att bekämpa brott mot välfärden så att pengar går till den som är i behov av samhällets stöd. Det är också avgörande att allmänheten har förtroende för en central myndighet som Försäkringskassan, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

110 miljoner kronor har fr.o.m. 2021 tillförts Försäkringskassans förvaltningsanslag för att motverka felaktiga utbetalningar och förhindra bidragsbrott. Försäkringskassan får ett nytt mål i regleringsbrevet att bidra till det övergripande målet att minska felaktiga utbetalningar med tillhörande återrapporteringskrav. Försäkringskassan får också ett återrapporteringskrav om att stärka sin förmåga att motverka bidragsbrott och stärka verksamheten för återkrav och fordringshantering.

Andra nyheter i regleringsbrevet

Handläggningstiderna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har under en längre period varit för långa. Försäkringskassan får därför i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att komma tillrätta med handläggningstiderna.

Försäkringskassan får även ett återrapporteringskrav att redovisa hur myndigheten arbetat för att förtroendet för myndigheten ska stärkas.

Regleringsbrev för budgetåret 2021

När riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen är klar i slutet av 2020 beslutar regeringen om regleringsbrev till samtliga myndigheter. Regleringsbreven beskriver till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har, och hur mycket pengar myndigheten får använda från statens budget.

Samtliga regleringsbrev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats: www.esv.se.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Björn Fridén
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter