Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen avslår överklagandet av bergmästarens beslut angående bearbetningskoncession för Laver

Publicerad

Regeringen har beslutat att avslå Boliden Mineral AB:s överklagande av bergmästarens beslut att avslå bolagets ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för området Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun.

Frågan i ärendet gäller om det krävs att ett s.k. Natura 2000-tillstånd har meddelats innan bolagets ansökan om bearbetningskoncession prövas.

I minerallagen finns bestämmelser som anger när prövningen enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser ska ske. Regeringen instämmer i bergmästarens bedömning att det i det aktuella ärendet måste finnas ett Natura 2000-tillstånd vid tidpunkten för beslut om bearbetningskoncession.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.