Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen avslår överklagandet av bergmästarens beslut angående bearbetningskoncession för Laver

Publicerad

Regeringen har beslutat att avslå Boliden Mineral AB:s överklagande av bergmästarens beslut att avslå bolagets ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för området Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun.

Frågan i ärendet gäller om det krävs att ett s.k. Natura 2000-tillstånd har meddelats innan bolagets ansökan om bearbetningskoncession prövas.

I minerallagen finns bestämmelser som anger när prövningen enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser ska ske. Regeringen instämmer i bergmästarens bedömning att det i det aktuella ärendet måste finnas ett Natura 2000-tillstånd vid tidpunkten för beslut om bearbetningskoncession.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg