Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen bjuder in till remissmöten inför ny nationell infrastrukturplan

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har bjudit in representanter från regioner och näringsliv till digitala remissmöten för att få synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag. Remissmötena pågår den 16–17 december.

- Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb. Vi analyserar just nu Trafikverkets inriktningsunderlag men det här är en process som jag är övertygad om sker bäst i bred dialog. Därför bjuder jag in kommuner, regioner, näringsliv och civila samhället till diskussioner inför en ny nationell plan för infrastrukturen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De digitala remissmötena utgår från det inriktningsunderlag Trafikverket tagit fram som grund för arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Inriktningsunderlaget är nu ute på remiss med sista svarsdag den 29 januari 2021.  

Inriktningsunderlaget kommer att ligga till grund för den infrastrukturproposition som regeringen avser lägga fram till riksdagen under våren 2021. Efter att riksdagen har beslutat om propositionen kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037. 

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00