Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen ger uppdrag om fler temporära beredskapsflygplatser

Publicerad

För att täcka behoven för sjukvården i detta skede av pandemin ger regeringen Trafikverket i uppdrag att omgående förhandla och ingå överenskommelser med 16 flygplatser över hela landet om temporär beredskap.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i en hemställan till regeringen den 18 december 2020 fört fram att fler flygplatser omgående bör utses till temporära beredskapsflygplatser för att täcka behovet. SKR bedömer att de tio befintliga beredskapsflygplatser som finns i landet inte täcker sjukvårdens behov i detta skede av pandemin.

Trafikverket får i uppdrag att omgående förhandla och ingå överenskommelser med flygplatser över hela landet om temporär beredskap för att ta emot akuta eller av annat skäl prioriterade sjuktransporter för hälso- och sjukvården, till exempel ambulansflyg.

De flygplatser som berörs är Kiruna, Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora, Borlänge, Karlstad, Örebro, Stockholm Skavsta, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan, Linköping, Jönköping, Växjö och Kalmar flygplats.

Presskontakt

Jennie Zetterström
T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00