Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen presenterar ny satsning för att möta de ökande humanitära behoven i världen

Publicerad

Den humanitära situationen har förvärrats avsevärt till följd av covid-19. I början av 2020 behövde närmare 170 miljoner människor i världen humanitärt stöd. FN har i dag lanserat sin årliga humanitära rapport som visar att 235 miljoner människor kommer att behöva humanitärt bistånd. Det är en ökning med 40 procent på endast ett år, närmast uteslutande pga. pandemin.

Regeringen presenterar idag ett stödpaket om 258 miljoner kronor för att svara upp mot de ökande humanitära behoven i världen. Regeringens stödpaket, som betalas ut från ordinarie biståndsbudget, består av icke-öronmärkt kärnstöd och är fördelat på några av FN:s största humanitära organisationer.

– I Etiopien har tusentals människor tvingats fly under de senaste veckornas oroligheter. I Jemen, världens största humanitära kris, lider hälften av befolkningen av akut hunger och står på randen till svält. Sverige tar ansvar och står står fast vid enprocentmålet i en tid då flera länder minskar sitt bistånd, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige är en av de största humanitära givarna i världen. I FN:s samlade humanitära appell för 2021, som presenterades i dag, planerar man nå 160 miljoner av de mest sårbara människorna i 56 länder i världen. Den beräknade kostnaden är hela 35 miljarder US-dollar.

I regeringens stödpaket ingår ytterligare bidrag till FN:s flyktingorgan (UNHCR), FN:s barnfond (Unicef), FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) och FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Detta är fjärde gången i år som regeringen presenterar humanitära stödpaket mot bakgrund av pandemin vilket tidigare skett till bl.a. FN:s världslivsmedelsprogram, WFP. Regeringen fattade beslut om stöden den 26 november.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.