Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för kulturens återstart

Publicerad

Regeringen har idag tisdag 22 december 2020 tillsatt utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”.

Ladda ner:

- Kulturen måste stöttas genom pandemin, men när pandemin mattas av måste vi också hjälpa kulturlivet att återhämta sig och återstarta. Kultur gör samhället och våra liv rikare och för mig är det självklart att vi ska stötta och satsa på kultur. Sverige ska ha ett rikt kulturliv även efter pandemin, därför tillsätter vi den här utredningen, säger kulturminister Amanda Lind.

Regeringen har utsett Linda Zachrison till särskild utredare. Zachrison avslutade nyligen sitt uppdrag som Sveriges kulturråd i Washington D.C. och har tidigare bland annat varit chef för avdelningen Publiken vid Svenska Filminstitutet, chef för Parkteatern och den internationella gästspelsscenen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, VD för Cirkus Cirkör och politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet.

Utredaren ska lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Uppdraget syftar också till att synliggöra nya initiativ för att tillgängliggöra kultur som har etablerats eller utvecklats under pandemin och som har potential att positivt bidra till kultursektorns återhämtning och vid behov föreslå åtgärder för att stärka dessa.

Utredaren ska även titta på hur andra relevanta länder hanterat pandemins konsekvenser för kultursektorn, samt identifiera strukturella problem inom kultursektorn som synliggjorts till följd av pandemin.

Utredaren ska bedriva sitt arbete öppet och i nära kontakt med relevanta aktörer inom det civila samhället samt den offentliga och privata sektorn i hela landet. Arbetet med att bemanna sekretariatet och utse en grupp som kan bistå utredaren pågår inom Regeringskansliet, med avsikten att de tillsammans ska utgöra en bred palett av kompetenser och erfarenheter av betydelse för kultursektorn.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2021.

På en presskonferens idag presenterade kulturministern även två myndighetsuppdrag som regeringen fattat beslut om. Regeringen har gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av pandemin. De ska bland annat kartlägga regeringens, berörda myndigheters, regionernas och kommunernas insatser. Denna kartläggning, som ska redovisas i ett första steg i vår, kommer också utgöra ett underlag för utredningens analys. Även Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att analysera hur pandemin har påverkat konstnärers ekonomiska och sociala villkor, vilket kommer att kunna bidra till utredningens arbete.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.