Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill införa regler om säkra ursprungsländer

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om regler om säkra ursprungsländer. Förslagen ger Migrationsverket möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland.

Ett säkert ursprungsland är ett land där det allmänt och genomgående inte förekommer förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. Om en asylsökande kommer från ett säkert ursprungsland är utgångspunkten att han eller hon inte har rätt till asyl, samtidigt som det alltid ska göras en individuell prövning. Enligt regeringen bör Migrationsverket bemyndigas att besluta om en förteckning över säkra ursprungsländer. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021 vilket därmed är den tidigaste dagen som Migrationsverket kan ges befogenhet att besluta om listan.

Migrationsverket har sedan en dom från EU-domstolen 2018 haft begränsade möjligheter att anse asylansökningar som uppenbart ogrundade och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Detta eftersom EU-domstolen då slog fast att Sverige för att kunna tillämpa en sådan ordning behövde införa EU-rättens regler om säkra ursprungsländer. För att Migrationsverket återigen ska kunna besluta om detta föreslår regeringen därför att Sverige inför EU-rättens regler om säkra ursprungsländer i svensk rätt.

– Det är angeläget för regeringen att Migrationsverket återigen får möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet när det bedöms finnas ett tillräckligt skydd av myndigheterna i hemlandet. Vi behöver göra något åt mängden av asylansökningar som uppenbart saknar asylskäl. Vi vet sen tidigare att det här systemet fungerar och är rättssäkert, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh