Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan förlängs

Publicerad

Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning, med vissa undantag, från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Mot bakgrund av det rådande läget har myndigheten beslutat att förlänga denna rekommendation till och med den 24 januari 2021 för att i kombination med övriga smittskyddsåtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället.

– Så länge landets gymnasieungdomar måste bedriva sina studier på distans ska ingen vuxen kunna tänka ”jag ska bara” om något som inte är absolut nödvändigt. Var och en har ett stort ansvar att följa de restriktioner som finns. Det är det bästa sättet att hjälpa våra ungdomar som kämpar för sin framtid, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Undantag från rekommendationen kommer även fortsatt att gälla för praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg