Pressmeddelande från Socialdepartementet

Särskild utredare ska föreslå en äldreomsorgslag

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag och innehåll. Till utredare har regeringen utsett Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

– Svensk äldreomsorg ska vara trygg. Med en äldreomsorgslag blir det tydligare vad kommunerna och verksamheterna ska leva upp till. Utredningen ska också lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens, säger socialminister Lena Hallengren.

Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Utredaren ska överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Den pågående pandemin har visat att patientsäkerheten inom den kommunala vården brister. Utredaren får därför i uppdrag att överväga och lämna förslag på hur tillgången till medicinsk kompetens kan stärkas i verksamheten, och vid behov på den kommunala ledningsnivån.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot